O nas

Ośrodek św. Jacka powstał 1 kwietnia 2002 roku jako odpowiedź Caritas Archidiecezji Katowickiej na pogłębiające się zjawiska duchowego i materialnego ubóstwa oraz bezradność dotykanych trudnościami życiowymi mieszkańców Katowic. Odkrywając kolejne obszary niedostatków lokalnych społeczności systematycznie rozszerza swoją działalność. Dziś, po przeszło 10 latach, grono 50 pracowników, wspieranych przez zastęp wolontariuszy, w 9 specjalistycznych placówkach, poprzez różne formy aktywności obejmuje codziennym, stałym wsparciem prawie 350 osób.

Pracę wśród wszystkich objętych pomocą osób prowadzi wykwalifikowany zespół pedagogów, wychowawców, opiekunów, terapeutów, psychologów, pracowników socjalnych we współpracy z pedagogami szkolnymi i nauczycielami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, kuratorami sądowymi, placówkami służby zdrowia, specjalistami z urzędów administracji lokalnej i służb społecznych oraz innymi podmiotami.

Realizacja zadań Ośrodka możliwa jest przede wszystkim dzięki wsparciu Darczyńców – osób prywatnych i firm, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach i Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, a także środków pozyskanych z Fundacji Caritas Katowice otrzymanych z wpłat 1% podatku na organizację pożytku publicznego.

Zarząd Ośrodka i kierownicy działów

  • Dyrektor: Krzysztof Siudziński
  • Zastępca dyrektora i główny księgowy: Jan Sala
  • Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej św. Jacka: Patrycja Zdrzałek
  • Kierownik Schroniska dla bezdomnych mężczyzn: Agnieszka Krzysztofiak
  • Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy: Arkadiusz Bartoszek
  • Kierownik Świetlicy św. Agaty: Agnieszka Adamczyk
  • Kierownik Świetlicy św. Barbary: Elżbieta Stanik
  • Kierownik Świetlicy św. Brata Alberta: Patrycja Szot
  • Kierownik Świetlicy św. Jacka: Anna Żagiel
  • p.o. Kierownik Świetlicy św. Wojciecha: Dominika Nowak

Ośrodek św. Jacka jest wyodrębnioną jednostką Caritas Archidiecezji Katowickiej.

Statut Ośrodka św. Jacka.

PODZIEL SIĘ SOBĄ

zostań wolontariuszem, stażystą lub praktykantem

icon-pomagam-hover