Nasi Bracia Mniejsi


Warning: Trying to access array offset on false in /home/users/caritkat_os/public_html/wp-content/themes/stability/framework/spyropress-image.php on line 56

Warning: Trying to access array offset on false in /home/users/caritkat_os/public_html/wp-content/themes/stability/framework/spyropress-image.php on line 57

W ramach obchodów Światowego Dnia Zwierząt w Świetlicy Środowiskowej św. Jacka został zorganizowany projekt pt. „Nasi Bracia Mniejsi”. Celem było uwrażliwienie dzieci i młodzieży na los zwierząt i zmotywowanie do aktywnego podjęcia działań na ich rzecz. Wychowankowie świetlicy brali udział w zajęciach edukacyjno – profilaktycznych, organizowane były debaty na temat promowania pozytywnych zachowań wobec zwierząt, konkursy, oraz wystawa prac plastycznych o tematyce prozwierzęcej. Podopieczni Świetlicy św. Jacka zaangażowani byli także w czynne działania na rzecz potrzebujących zwierząt, między innymi poprzez prowadzoną zbiórkę karmy, misek, kocy itp. Finałem projektu był wyjazd do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach oraz przekazanie zebranych darów. Podczas wizyty dzieci zostały oprowadzone po terenie schroniska, zobaczyły, w jakich warunkach żyją bezdomne zwierzęta, poznały wiele ciekawych historii na ich temat. Projekt pt. „Nasi Bracia Mniejsi” a także wizyta w Schronisku zachęciły wychowanków do promowania działań pomocowych oraz wolontariatu na rzecz zwierząt.

 

Comments are closed.