UNICEF – na rzecz dzieci i ich rodzin


Warning: Trying to access array offset on false in /home/users/caritkat_os/public_html/wp-content/themes/stability/framework/spyropress-image.php on line 56

Warning: Trying to access array offset on false in /home/users/caritkat_os/public_html/wp-content/themes/stability/framework/spyropress-image.php on line 57

Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Jacka od 1.01.2023 do 31.12.2023r. realizuje projekt pt. „Działalność na rzecz dzieci i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej” realizowany przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).

Projekt adresowany jest do podopiecznych placówek wsparcia dziennego (i ich rodzin) działających w ramach Ośrodka św. Jacka Caritas Archidiecezji Katowickiej w trzech dzielnicach Katowic:

  • Świetlica Specjalistyczna św. Jacka (Dąb)
  • Świetlica Specjalistyczna św. Barbary (Giszowiec)
  • Świetlica Specjalistyczna św. Agaty (Murcki)

Celem projektu jest ulepszenie dostępu do usług ochrony dla dzieci, młodzieży i rodzin polskich oraz ukraińskich poprzez objęcie ich opieką, organizację dodatkowych zajęć integracyjno-adaptacyjnych oraz spotkań integracyjnych.

Działania prowadzone w ramach projektu realizowane są w formie:

– warsztatów arteterapeutycznych oraz edukacyjno-terapeutycznych;

– konsultacji i poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego i logopedycznego);

– spotkań integracyjnych dla dzieci wraz z rodzicami;

– wycieczek i wyjazdów grupowych.

Przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – (UNICEF)

Карітас Архидієцезії Катовіце Центр святого Гіацинта з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року. реалізовує проект «Заходи дл

я дітей та сімей, які опинилися у складній життєвій ситуації», який реалізується за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Проект адресований вихованцям центрів денного супроводу (та їхнім сім’ям), які працюють у складі Центру св. Яцек Карітас Архиєпархії Катовіце у трьох районах Катовіце:

  • Спеціалізований центр «Святий Гіацинт» (Dąb)
  • Спеціалізований центр Святої Варвари (Giszowiec)
  • Спеціалізований центр Святої Агати (Murcki)

Метою проекту є покращення доступу польських та українських дітей, молоді та сімей до послуг захисту шляхом надання їм опіки, організації додаткових інтеграційних та адаптаційних класів та інтеграційних зустрічей.

Заходи, що проводяться в рамках проекту, реалізуються у вигляді:

  • арт-терапія та навчально-терапевтичні майстерні;
  • консультації та консультації спеціалістів (психологічні та логопедичні);
  • інтеграційні зустрічі дітей з батьками;
  • тури та групові поїздки.

Comments are closed.