Projekt „RAZEM RAŹNIEJ” – aktualności

stare-logo-kolor

 

W Świetlicach Ośrodka św. Jacka realizowany jest projekt: „RAZEM RAŹNIEJ!”. 40 podopiecznych Świetlic korzysta ze wsparcia psychologa, pedagoga i logopedy oraz bierze udział w ciekawych zajęciach arteterapeutycznych. Ponadto w ramach projektu organizowane są spotkania integracyjne dla dzieci i ich rodzin oraz warsztaty wsparcia dla rodziców prowadzone przez psychologa.

 

Projekt: „RAZEM RAŹNIEJ” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, działanie:  9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

 

 

Komentarze są wyłączone.